Presentation           Bildgalleri           Karta          Kontaktuppgifter   

Träbåt – naturligtvis !


Det Öst-nyländska Norwood båtbyggeri är beläget i den vackra skärgården i Strömfors – lämpligt intill farleden mellan Lovisa och Kotka.

Naturenlig verksamhet, respekt för traditionella arbetssätt, yrkes-kundskap som man fått av erfarenhet och pålitlighet är de hörnstenar varvet vilar på.

Det är nöjda kunder som sprider ett gott rykte om krävande skrov-, däck- och överbyggnadsreparationer som gjorts.

Trots att företaget har koncentrerat sej på reparationer under de senaste åren, har båtbyggeriet de resurser som krävs för nybyggen.

Pararellt med de traditionella arbetsmetoderna och verktygen använder man en modern maskinpark.

Under årens lopp har det uppstått ett småbåtsvarv med fullservice vid båtbyggeriet.

Där behandlas din båt som en familjemedlem.


Båtbyggeriet är medlem i Träbåtsbyggarna rf. i Finland.

Norwood båtbyggeri använder förnyelsebar energi i sin produktion.